sobota, 11 lipca 2020

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPI
ISIN: PLGHLMC00271
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI0720
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Superfund FIO Portfelowy1 367136 700 zł0.27%0.16%2019-12-31
Superfund SFIO4 187418 700 zł0.84%0.25%2019-12-31
SUMA:5 554555 400 zł1,11%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-14
 • 2017-01-14
 • 2017-07-14
 • 2018-01-14
 • 2018-07-14
 • 2019-01-14
 • 2019-07-14
 • 2020-01-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-05
 • 2017-07-06
 • 2018-01-05
 • 2018-07-06
 • 2019-01-04
 • 2019-07-05
 • 2020-01-03
 • 2020-07-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-14
 • 2017-07-14
 • 2018-01-14
 • 2018-07-14
 • 2019-01-14
 • 2019-07-14
 • 2020-01-14
 • 2020-07-14

Dzień wykupu

 • 2020-07-14

Emisje