sobota, 23 września 2017

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPI
ISIN: PLGHLMC00271
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI0720
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.81%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-14
 • 2017-01-14
 • 2017-07-14
 • 2018-01-14
 • 2018-07-14
 • 2019-01-14
 • 2019-07-14
 • 2020-01-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-01-09
 • 2017-07-07
 • 2018-01-08
 • 2018-07-09
 • 2019-01-07
 • 2019-07-08
 • 2020-01-07
 • 2020-07-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-01-14
 • 2017-07-14
 • 2018-01-14
 • 2018-07-14
 • 2019-01-14
 • 2019-07-14
 • 2020-01-14
 • 2020-07-14

Dzień wykupu

 • 2020-07-14

Emisje