poniedziałek, 15 kwietnia 2024

GHI0725

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PW1
ISIN: PLGHLMC00537
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 30 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.81%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pw1.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

 • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.

Obligacje GHI0725 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-07-16
 • 2022-01-16
 • 2022-07-16
 • 2023-01-16
 • 2023-07-16
 • 2024-01-16
 • 2024-07-16
 • 2025-01-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-01-10
 • 2022-07-11
 • 2023-01-09
 • 2023-07-10
 • 2024-01-09
 • 2024-07-09
 • 2025-01-09
 • 2025-07-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-01-16
 • 2022-07-16
 • 2023-01-16
 • 2023-07-16
 • 2024-01-16
 • 2024-07-16
 • 2025-01-16
 • 2025-07-16

Dzień wykupu

 • 2025-07-16