poniedziałek, 23 maja 2022

GHI0925

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PW2, PW3
ISIN: PLGHLMC00545
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 170 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 9.84%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pw2.pdf
ghelamco-seria-pw3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

 • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.

Obligacje GHI0925 w portfelach funduszy

Brak danych dla tej serii.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-29
 • 2022-03-29
 • 2022-09-29
 • 2023-03-29
 • 2023-09-29
 • 2024-03-29
 • 2024-09-29
 • 2025-03-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-22
 • 2022-09-22
 • 2023-03-22
 • 2023-09-22
 • 2024-03-22
 • 2024-09-23
 • 2025-03-24
 • 2025-09-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-03-29
 • 2022-09-29
 • 2023-03-29
 • 2023-09-29
 • 2024-03-29
 • 2024-09-29
 • 2025-03-29
 • 2025-09-29

Dzień wykupu

 • 2025-09-29