wtorek, 18 czerwca 2024

GHI0925

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PW2, PW3
ISIN: PLGHLMC00545
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 170 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 10.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-pw2.pdf
ghelamco-seria-pw3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach X programu emisji o wartości do 200 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

 • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta będzie niższy niż 0,3x.

Obligacje GHI0925 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO33 4003 467 000 zł6,68%0,23%2023-06-30
PKO Parasolowy FIO600624 000 zł0,35%0,00%2023-12-31
Nationale Nederlanden OFE139104 000 zł0,00%0,18%2023-06-30
Franklin Templeton FIO1 9541 952 000 zł4,89%0,57%2023-06-30
Uniqa OFE1 4001 377 000 zł0,28%0,93%2023-06-30
Esaliens Parasol FIO600474 750 zł0,00%6,87%2022-12-31
Allianz Polska DFE850883 694 zł0,50%23,21%2023-12-31
SUMA38 9438 882 444 zł12,70%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-12-29
 • 2022-03-29
 • 2022-09-29
 • 2023-03-29
 • 2023-09-29
 • 2024-03-29
 • 2024-09-29
 • 2025-03-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-22
 • 2022-09-22
 • 2023-03-22
 • 2023-09-22
 • 2024-03-22
 • 2024-09-23
 • 2025-03-24
 • 2025-09-22

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-03-29
 • 2022-09-29
 • 2023-03-29
 • 2023-09-29
 • 2024-03-29
 • 2024-09-29
 • 2025-03-29
 • 2025-09-29

Dzień wykupu

 • 2025-09-29