niedziela, 26 września 2021

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PI
ISIN: PLGHLMC00354
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec VI okresu odsetkowego, tj. 7 grudnia 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VI okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VII okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • współczynnik kapitałów własnych do łącznej wartości aktywów gwaranta spadnie poniżej 0,3x,
 • emitent lub gwarant bez zgody zgromadzenia obligatariuszy dokonają wypłaty dywidendy, której skutkiem byłoby obniżenie kapitałów własnych gwaranta poniżej 400 mln euro.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI1221
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 19 083 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.85%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-12-07
 • 2018-06-07
 • 2018-12-07
 • 2019-06-07
 • 2019-12-07
 • 2020-06-07
 • 2020-12-07
 • 2021-06-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-29
 • 2018-11-29
 • 2019-05-30
 • 2019-11-29
 • 2020-05-29
 • 2020-11-27
 • 2021-05-27
 • 2021-11-29

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-07
 • 2018-12-07
 • 2019-06-07
 • 2019-12-07
 • 2020-06-07
 • 2020-12-07
 • 2021-06-07
 • 2021-12-07

Dzień wykupu

 • 2021-12-07