środa, 27 września 2023

GHI1224

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PU1, PU2, PU3
ISIN: PLGHLMC00529
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 400 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: 11.95%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-invest-seria-pu1.pdf
ghelamco-invest-seria-pu2.pdf
ghelamco-invest-seria-pu3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

 • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.

Obligacje GHI1224 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Pekao FIO817826 000 zł0,20%0,59%2023-06-30
Orange Polska PFE14 10014 249 000 zł3,53%0,82%2023-06-30
Opera SFIO16 54816 723 000 zł4,14%1,14%2023-06-30
BNP Paribas Parasol SFIO10 36010 470 000 zł2,59%1,86%2023-06-30
Uniqa Emerytura SFIO3 1383 171 000 zł0,78%0,77%2023-06-30
Uniqa FIO1 8371 856 000 zł0,46%0,03%2023-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO5 4495 506 000 zł1,36%0,33%2023-06-30
VIG / C-QUADRAT FIO12 66912 802 000 zł3,17%0,26%2023-06-30
Uniqa OFE39 60440 023 000 zł9,90%0,18%2023-06-30
PZU FIO Parasolowy950960 000 zł0,24%0,16%2023-06-30
PKO Parasolowy FIO6 0766 140 000 zł1,52%0,03%2023-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO1 9711 991 000 zł0,49%0,04%2023-06-30
Rockbridge Neo FIO6 0006 100 000 zł1,50%0,04%2023-06-30
PKO Strategii Obligacyjnych FIZ9 2509 348 000 zł2,31%0,18%2023-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO950960 000 zł0,24%0,07%2023-06-30
PKO Absolutnej Stopy Zwrotu Europa Wschód-Zachód FIZ40 00040 423 000 zł10,00%0,60%2023-06-30
PKO BP Bankowy OFE5 0005 053 000 zł1,25%0,31%2023-06-30
PZU FIZ Legato2 5002 526 000 zł0,63%0,56%2023-06-30
PZU Złota Jesień OFE5 5825 641 000 zł1,40%0,97%2023-06-30
Quercus Multistrategy FIZ1 7391 757 000 zł0,43%0,47%2023-06-30
Skarbiec FIO500505 000 zł0,13%0,27%2023-06-30
Rockbridge Neo SFIO3 5423 579 000 zł0,89%1,03%2023-06-30
Santander FIO1 5001 516 000 zł0,38%1,00%2023-06-30
Allianz Polska OFE36 00035 933 040 zł9,00%0,48%2022-12-31
Esaliens Parasol FIO1 5001 497 210 zł0,38%5,50%2022-12-31
SUMA227 582229 555 250 zł56,90%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-03-10
 • 2021-06-16
 • 2021-12-16
 • 2022-06-16
 • 2022-12-16
 • 2023-06-16
 • 2023-12-16
 • 2024-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-09
 • 2021-12-09
 • 2022-06-09
 • 2022-12-09
 • 2023-06-09
 • 2023-12-11
 • 2024-06-10
 • 2024-12-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-16
 • 2021-12-16
 • 2022-06-16
 • 2022-12-16
 • 2023-06-16
 • 2023-12-16
 • 2024-06-16
 • 2024-12-16

Dzień wykupu

 • 2024-12-16