poniedziałek, 26 lipca 2021

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PU1, PU2, PU3
ISIN: PLGHLMC00529
Rynek: GPW ASO


Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 400 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu całości lub wszystkich wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 2 lata po dacie emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio:

 • 1,0 proc. w przypadku wykupu na 24 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,75 proc. w przypadku wykupu na 18 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na 12 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,25 proc. w przypadku wykupu na 6 miesięcy przed datą wykupu.

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHI1224
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 400 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Noble Funds FIO2 2502 250 000 zł0.56%0.12%2021-06-30
PZU FIO Parasolowy6 0006 000 000 zł1.5%0.05%2021-06-30
GAMMA Parasol Biznes SFIO10 00010 000 000 zł2.5%0.69%2021-06-30
PKO Emerytura SFIO1 8371 837 000 zł0.46%0.13%2021-06-30
PKO Portfele Inwestycyjne SFIO5 4495 449 000 zł1.36%0.27%2021-06-30
PKO Zabezpieczenia Emerytalnego SFIO12 66912 669 000 zł3.17%0.31%2021-06-30
Franklin Templeton FIO500500 000 zł0.13%0.16%2021-06-30
Generali Fundusze FIO75 00075 000 000 zł18.75%0.62%2021-06-30
Generali Fundusze SFIO27 20027 200 000 zł6.8%0.9%2021-06-30
SUMA:140 905140 905 000 zł35,23%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-03-10
 • 2021-06-16
 • 2021-12-16
 • 2022-06-16
 • 2022-12-16
 • 2023-06-16
 • 2023-12-16
 • 2024-06-16

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-06-09
 • 2021-12-09
 • 2022-06-09
 • 2022-12-09
 • 2023-06-09
 • 2023-12-11
 • 2024-06-10
 • 2024-12-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-16
 • 2021-12-16
 • 2022-06-16
 • 2022-12-16
 • 2023-06-16
 • 2023-12-16
 • 2024-06-16
 • 2024-12-16

Dzień wykupu

 • 2024-12-16

Emisje