środa, 18 lipca 2018

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPG
ISIN: PLGHLMC00255
Rynek: GPW RR


Zabezpieczeniem jest poręczenie udzielone przez spółkę Granbero Holdings Ltd, konsolidującej wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji we wszystkich kolejnych dniach płatności odsetek.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHJ0320
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.78%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Novo FIO Subfundusz Gotówkowy10 0001 000 000 zł2%1.13%2017-12-31
Novo FIO Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw21 6252 162 500 zł4.33%0.95%2017-12-31
Franklin Templeton FIO Subfundusz Elastycznego Dochodu3 000300 000 zł0.6%0.72%2017-12-31
SUMA:34 6253 462 500 zł6,93%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-04-27
 • 2016-09-30
 • 2017-03-30
 • 2017-09-30
 • 2018-03-30
 • 2018-09-30
 • 2019-03-30
 • 2019-09-30

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-22
 • 2017-03-22
 • 2017-09-22
 • 2018-03-22
 • 2018-09-21
 • 2019-03-22
 • 2019-09-20
 • 2020-03-20

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-30
 • 2017-03-30
 • 2017-09-30
 • 2018-03-30
 • 2018-09-30
 • 2019-03-30
 • 2019-09-30
 • 2020-03-30

Dzień wykupu

 • 2020-03-30

Emisje