niedziela, 25 lutego 2024

GHL0124

Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Seria: PPR
ISIN: PLGHLMC00487
Rynek: GPW RR
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 19 514 600 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: ghelamco-seria-ppr.pdf

Ważne informacje

Emisję w całości objął jeden inwestor, a obligacje wyemitowano po cenie równej 98 proc. nominału.

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje GHL0124 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Ipopema SFIO5 804615 000 zł2,95%0,08%2023-06-30
Superfund SFIO80084 000 zł0,41%0,05%2023-06-30
SUMA6 604699 000 zł3,36%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-07-31
 • 2021-01-15
 • 2021-07-15
 • 2022-01-15
 • 2022-07-15
 • 2023-01-15
 • 2023-07-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-01-08
 • 2021-07-08
 • 2022-01-10
 • 2022-07-08
 • 2023-01-09
 • 2023-07-10
 • 2024-01-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-15
 • 2021-07-15
 • 2022-01-15
 • 2022-07-15
 • 2023-01-15
 • 2023-07-15
 • 2024-01-15

Dzień wykupu

 • 2024-01-15