poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Ghelamco Invest Sp. z o.o.

Seria: PPS
ISIN: PLGHLMC00495
Rynek: GPW RR


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 350 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie Granbero Holdings, cypryjskiej spółki, która konsoliduje polski biznes w grupie belgijskiego dewelopera.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu 15 stycznia 2023 r. i 15 lipca 2023 r. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie odpowiednio 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Ghelamco Invest Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GHS0124
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 55 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 5.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.50%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-29
 • 2021-01-15
 • 2021-07-15
 • 2022-01-15
 • 2022-07-15
 • 2023-01-15
 • 2023-07-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-01-08
 • 2021-07-08
 • 2022-01-10
 • 2022-07-08
 • 2023-01-09
 • 2023-07-10
 • 2024-01-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-01-15
 • 2021-07-15
 • 2022-01-15
 • 2022-07-15
 • 2023-01-15
 • 2023-07-15
 • 2024-01-15

Dzień wykupu

 • 2024-01-15

Emisje