czwartek, 21 czerwca 2018

GTB Metropolis Nieruchomości Sp. z o.o.

Seria: A
ISIN: PLGTBMN00019
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Odsetki nie są kapitalizowane, a posiadaczom obligacji będzie wypłacony jednorazowo kupon w dniu wykupu w wysokości 285 zł za każdą obligację.

Zabezpieczeniem jest hipoteka łączna do kwoty równej 150 proc. wartości przydzielonych obligacji oraz zastaw rejestrowy na udziałach emitenta posiadanych przez GTB Metropolis Sp. z o.o.

Emitent przewidział możliwość częściowej amortyzacji obligacji w przypadku, gdy dojdzie do sprzedaży którejś z nieruchomości, na zakup których miały być przeznaczone środki pozyskane z emisji. Do amortyzacji dojdzie, jeśli środki pozyskane ze sprzedaży przekroczą 1 mln zł. W takich przypadkach obligatariusze mogą też liczyć na dodatkową premię, która może wynieść 0,5 proc. lub 0,25 proc. wartości wykupywanych obligacji.

W wyniku częściowego przedterminowego wykupu w grudniu 2016 r. wartość obligacji w obrocie zmalała z 6,864 mln zł do 3,696 mln zł.


Emitent: GTB Metropolis Nieruchomości Sp. z o.o.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GTB1117
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 196 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 9.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

  • 2014-11-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

  • 2017-11-20

Dni wypłaty odsetek

  • 2017-11-28

Dzień wykupu

  • 2017-11-28

Emisje