niedziela, 07 marca 2021

Globe Trade Centre S.A.

Seria: PLGTC032021
ISIN: PLGTC0000276
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek przypadających na 18, 12 i 6 miesięcy przed ostatecznym terminem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 0,75 proc., 0,5 proc. i 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • zadłużenie finansowe netto przekroczy 60 proc. aktywów,
 • zabezpieczone zadłużenie finansowe netto przekroczy 50 proc. aktywów,
 • przychód operacyjny netto będzie pokrywał najmniej niż 150 proc. wypłaconych odsetek.

Emitent: Globe Trade Centre S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: GTC0321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 494 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.7%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-03-05
 • 2018-09-05
 • 2019-03-05
 • 2019-09-05
 • 2020-03-05
 • 2020-09-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-08-28
 • 2019-02-25
 • 2019-08-28
 • 2020-02-26
 • 2020-08-28
 • 2021-02-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-09-05
 • 2019-03-05
 • 2019-09-05
 • 2020-03-05
 • 2020-09-05
 • 2021-03-05

Dzień wykupu

 • 2021-03-05

Emisje