poniedziałek, 26 lipca 2021

HB Reavis Holding S.à r.l.

Seria: A
ISIN: PLHBRF300018
Rynek: GPW ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 400 mln zł. Faktycznym emitentem jest spółka celowa HB Reavis Finance PL 3 Sp. z o.o., w 100 proc. zależna od HB Reavis Holding.

Jeśli dług netto HB Reavis przekroczy 0,45x wartości aktywów skorygowanych o pożyczki dla podmiotów powiązanych, to opocentowanie zostanie podwyższone o 0,75 pkt proc.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw na aktywach emitenta, przelew na zabezpieczenie z wierzytelności wynikających z pożyczek wewnątrzgrupowych oraz poręczenie jedynego wspólnika, spółki HB Reavis.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia, rozumiany jako relacja zobowiązań finansowych (brutto) do aktywów, przekroczy 0,55x,
 • wskaźnik kapitały własne do aktywów netto spadnie poniżej 0.35x.

Emitent: HB Reavis Holding S.à r.l.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: HBR1223
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 85 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.25%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-12-08
 • 2021-06-08
 • 2021-12-08
 • 2022-06-08
 • 2022-12-08
 • 2023-06-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-05-31
 • 2021-12-01
 • 2022-06-01
 • 2022-12-01
 • 2023-06-01
 • 2023-12-01

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-06-08
 • 2021-12-08
 • 2022-06-08
 • 2022-12-08
 • 2023-06-08
 • 2023-12-08

Dzień wykupu

 • 2023-12-08

Emisje