wtorek, 23 lipca 2024

HBS0122

Emitent: HB Reavis Holding S.à r.l.
Seria: B
ISIN: PLHBRVS00029
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 220 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.2%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: hb-reavis-seria-b.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł. Faktycznym emitentem jest spółka celowa HB Reavis Finance PL 2 Sp. z o.o., w 100 proc. zależna od HB Reavis Holding.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na aktywach do 750 mln zł oraz poręczenie majątkowe HB Reavis Holding.

Marża może zostać podwyższona o 0,75 pkt. proc. jeśli wskaźnik zadłużenia netto (zobowiązania finansowe netto do skorygowanych aktywów) przekroczy 45 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia, rozumiany jako relacja zobowiązań finansowych (brutto) do aktywów, przekroczy 55 proc.

Obligacje HBS0122 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-07-05
 • 2018-01-05
 • 2018-07-05
 • 2019-01-05
 • 2019-07-05
 • 2020-01-05
 • 2020-07-05
 • 2021-01-05
 • 2021-07-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-12-27
 • 2018-06-27
 • 2018-12-27
 • 2019-06-27
 • 2019-12-24
 • 2020-06-26
 • 2020-12-24
 • 2021-06-25
 • 2021-12-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-01-05
 • 2018-07-05
 • 2019-01-05
 • 2019-07-05
 • 2020-01-05
 • 2020-07-05
 • 2021-01-05
 • 2021-07-05
 • 2022-01-05

Dzień wykupu

 • 2022-01-05