środa, 20 stycznia 2021

HB Reavis Holding S.à r.l.

Seria: A
ISIN: PLHBRVS00011
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 500 mln zł. Faktycznym emitentem jest spółka celowa HB Reavis Finance PL 2 Sp. z o.o., w 100 proc. zależna od HB Reavis Holding.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na aktywach do 750 mln zł oraz poręczenie majątkowe HB Reavis Holding.

Marża może zostać podwyższona o 0,75 pkt. proc. jeśli wskaźnik zadłużenia netto (zobowiązania finansowe netto do skorygowanych aktywów) przekroczy 45 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia, rozumiany jako relacja zobowiązań finansowych (brutto) do aktywów, przekroczy 55 proc.

Emitent: HB Reavis Holding S.à r.l.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: HBS0421
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 100 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 4.4%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.65%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-10-17
 • 2017-04-17
 • 2017-10-17
 • 2018-04-17
 • 2018-10-17
 • 2019-04-17
 • 2019-10-17
 • 2020-04-17
 • 2020-10-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-04-07
 • 2017-10-09
 • 2018-04-09
 • 2018-10-09
 • 2019-04-09
 • 2019-10-09
 • 2020-04-08
 • 2020-10-09
 • 2021-04-08

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-04-17
 • 2017-10-17
 • 2018-04-17
 • 2018-10-17
 • 2019-04-17
 • 2019-10-17
 • 2020-04-17
 • 2020-10-17
 • 2021-04-16

Dzień wykupu

 • 2021-04-16

Emisje