wtorek, 19 czerwca 2018

Hussar Gruppa S.A.

Seria: S
ISIN: PLHSRGR00018
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYUPIONE W TERMINIE.


Emitentowi nie przysługuje opcja wcześniejszego wykupu na żądanie własne.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • walne zgromadzenie emitenta podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy i nastąpi wypłata dywidendy w wysokości powyżej 50 proc. zysku netto osiągniętego w roku obrotowym, za który wypłacana będzie dywidenda, w okresie do dnia wykupu obligacji.

Emitent: Hussar Gruppa S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: HGR0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 707 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-11-17
 • 2015-02-17
 • 2015-05-17
 • 2015-08-17
 • 2015-11-17
 • 2016-02-17
 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-11-06
 • 2015-02-09
 • 2015-05-08
 • 2015-08-07
 • 2015-11-06
 • 2016-02-09
 • 2016-05-09
 • 2016-08-08
 • 2016-11-08
 • 2017-02-09
 • 2017-05-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-11-17
 • 2015-02-17
 • 2015-05-17
 • 2015-08-17
 • 2015-11-17
 • 2016-02-17
 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17
 • 2017-05-17

Dzień wykupu

 • 2017-05-17

Emisje