środa, 20 czerwca 2018

IIF S.A.

Seria: D
ISIN: PLIIF0000047
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na 576 924 akcjach Ailleron S.A. (d. Wind Mobile S.A.). Zgodnie z wyceną dokonaną przez firmę Nombra Sp. z o.o. we wrześniu 2015 roku, ten pakiet akcji był wart 4,5 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • w terminie do 5 miesięcy od dnia emisji nie zostanie ustanowione zabezpieczenie obligacji,
 • Ailleron S.A. przestanie być spółką publiczną notowaną na GPW.

Emitent: IIF S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: IIF1017
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-07
 • 2016-04-08
 • 2016-10-08
 • 2017-04-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-03-30
 • 2016-09-29
 • 2017-03-30
 • 2017-09-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-04-07
 • 2016-10-07
 • 2017-04-07
 • 2017-10-06

Dzień wykupu

 • 2017-10-06

Emisje