sobota, 01 kwietnia 2023

INP0815

Emitent: Inpro S.A.
Seria: A
ISIN: PLINPRO00031
Rynek: BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 10 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligacje są zabezpieczone hipoteką o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia, do sumy 30.000.000 PLN, ustanowioną na prawie własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem 56820/100000 we współwłasności nieruchomości, z której lokal został wydzielony, położonej w Jastarni, przy ul. Kościuszki 2A.

Emitent ma prawo zażądać wcześniejszego wykupu wszystkich obligacji (a nie części obligacji) do dnia ich dematerializacji w KDPW.

Obligacje INP0815 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-02-14
 • 2014-08-14
 • 2015-02-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2014-02-06
 • 2014-08-06
 • 2015-02-06
 • 2015-08-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-02-14
 • 2014-08-14
 • 2015-02-16
 • 2015-08-14

Dzień wykupu

 • 2015-08-14