czwartek, 29 lipca 2021

Inpro S.A.

Seria: B
ISIN: PLINPRO00049
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona do kwoty 37,5 mln zł oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w każdym kolejnym dniu płatności odsetek, począwszy od końca II okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 0,75 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec II okresu odsetek,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III okresu odsetek,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV okresu odsetek,
 • w przypadku wykupu na koniec V lub VI okresu odsetkowego premia nie jest przewidziana.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 0,7x,
 • emitent wypłąci dywidendę w wysokości przekraczajcej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Emitent: Inpro S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: INP1021
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 25 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.35%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-10-10
 • 2019-04-10
 • 2019-10-10
 • 2020-04-10
 • 2020-10-10
 • 2021-04-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-04-03
 • 2019-10-03
 • 2020-04-03
 • 2020-10-05
 • 2021-04-02
 • 2021-10-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-04-10
 • 2019-10-10
 • 2020-04-10
 • 2020-10-10
 • 2021-04-10
 • 2021-10-10

Dzień wykupu

 • 2021-10-10

Emisje