czwartek, 29 lutego 2024

INP1025

Emitent: Inpro S.A.
Seria: C
ISIN: PLINPRO00056
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 2.75%
Oprocentowanie bieżące: 8.36%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: inpro-seria-c.pdf

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka (do 150 proc. wartości przydzielonych obligacji), cesja praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości (o wartości nie mniejszej niż 100 proc. szacowanej wartości nieruchomości) oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec III okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 1,0 proc. na koniec III okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w IV okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. w V okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. w VI i VII okresie odsetkowym,
 • 0,0 proc. w VIII okresie odsetkowym.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 0,7x,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy o wartości przekraczającej 50 proc. zysku netto grupy emitenta.

 

Obligacje INP1025 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-10-07
 • 2022-04-07
 • 2022-10-07
 • 2023-04-07
 • 2023-10-07
 • 2024-04-07
 • 2024-10-07
 • 2025-04-07

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2022-03-31
 • 2022-09-30
 • 2023-03-31
 • 2023-10-02
 • 2024-03-29
 • 2024-09-30
 • 2025-03-31
 • 2025-09-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2022-04-07
 • 2022-10-07
 • 2023-04-07
 • 2023-10-07
 • 2024-04-07
 • 2024-10-07
 • 2025-04-07
 • 2025-10-07

Dzień wykupu

 • 2025-10-07