czwartek, 13 czerwca 2024

INS0127

Emitent: Indos S.A.
Seria: K8
ISIN: PLO183400061
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.8%
Oprocentowanie bieżące: 11.66%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: indos-seria-k8.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł (wartość istniejących obligacji nie może przekroczyć 50 mln zł).

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):

 • na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
 • na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
 • na prawach z rachunku bankowego emitenta,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent zobowiązał się do przedterminowego wykupu obligacji na koniec XI okresu odsetkowego w ten sposób, że po jego przeprowadzeniu wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 650 zł.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym dniu. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • w I, II i III okresie odsetkowym 2 proc.,
 • w IV, V, VI, VII okresie odsetkowym 1,5 proc.,
 • w VIII, IX okresie odsetkowym 1 proc.,
 • w X okresie odsetkowym 0,5 proc.,
 • w XI okresie odsetkowym 0,25 proc.,
 • w XII, XIII, XIV okresie odsetkowym - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę 50 proc. zysku netto lub przekraczającą 3,5 mln zł,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Obligacje INS0127 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-07-19
 • 2023-10-19
 • 2024-01-19
 • 2024-04-19
 • 2024-07-19
 • 2024-10-19
 • 2025-01-19
 • 2025-04-19
 • 2025-07-19
 • 2025-10-19
 • 2026-01-19
 • 2026-04-19
 • 2026-07-19
 • 2026-10-19

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-10-16
 • 2024-01-16
 • 2024-04-16
 • 2024-07-16
 • 2024-10-16
 • 2025-01-15
 • 2025-04-16
 • 2025-07-16
 • 2025-10-15
 • 2026-01-14
 • 2026-04-15
 • 2026-07-15
 • 2026-10-14
 • 2027-01-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-10-19
 • 2024-01-19
 • 2024-04-19
 • 2024-07-19
 • 2024-10-19
 • 2025-01-19
 • 2025-04-19
 • 2025-07-19
 • 2025-10-19
 • 2026-01-19
 • 2026-04-19
 • 2026-07-19
 • 2026-10-19
 • 2027-01-19

Dzień wykupu

 • 2027-01-19