czwartek, 30 maja 2024

INS0526

Emitent: Indos S.A.
Seria: K7
ISIN: PLO183400053
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 5 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.5%
Oprocentowanie bieżące: 11.35%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: indos-seria-k7.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł (wartość istniejących obligacji nie może przekroczyć 50 mln zł).

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):

 • na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
 • na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
 • na prawach z rachunku bankowego emitenta,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent zobowiązał się do przedterminowego wykupu obligacji na koniec X okresu odsetkowego w ten sposób, że po jego przeprowadzeniu wartość nominalna obligacji wyniesie nie więcej niż 500 zł.

Emitent ma prawo do wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym dniu. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • w I, II i III okresie odsetkowym 2 proc.,
 • w IV, V, VI, VII okresie odsetkowym 1,5 proc.,
 • w VIII, IX okresie odsetkowym 1 proc.,
 • w X okresie odsetkowym 0,5 proc.,
 • w XI okresie odsetkowym 0,25 proc.,
 • w XII, XIII, XIV okresie odsetkowym - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 60 proc. zysku netto w roku obrotowym 2022 lub 50 proc. począwszy od 2023 r. lub przekraczającą 3,5 mln zł,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Obligacje INS0526 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2022-11-23
 • 2023-02-23
 • 2023-05-23
 • 2023-08-23
 • 2023-11-23
 • 2024-02-23
 • 2024-05-23
 • 2024-08-23
 • 2024-11-23
 • 2025-02-23
 • 2025-05-23
 • 2025-08-23
 • 2025-11-23
 • 2026-02-23

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-02-16
 • 2023-05-16
 • 2023-08-16
 • 2023-11-16
 • 2024-02-16
 • 2024-05-16
 • 2024-08-16
 • 2024-11-18
 • 2025-02-17
 • 2025-05-16
 • 2025-08-18
 • 2025-11-17
 • 2026-02-16
 • 2026-05-18

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-02-23
 • 2023-05-23
 • 2023-08-23
 • 2023-11-23
 • 2024-02-23
 • 2024-05-23
 • 2024-08-23
 • 2024-11-23
 • 2025-02-23
 • 2025-05-23
 • 2025-08-23
 • 2025-11-23
 • 2026-02-23
 • 2026-05-23

Dzień wykupu

 • 2026-05-23