wtorek, 31 stycznia 2023

INS0622

Emitent: Indos S.A.
Seria: K2
ISIN: PLINDOS00068
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 7 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: indos-seria-k2.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):

 • na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
 • na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
 • na prawach z rachunku bankowego emitenta,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 5 czerwca 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 33 proc. zysku netto lub przekraczającą 3,5 mln zł,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Obligacje INS0622 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-04
 • 2019-09-05
 • 2019-12-05
 • 2020-03-05
 • 2020-06-05
 • 2020-09-05
 • 2020-12-05
 • 2021-03-05
 • 2021-06-05
 • 2021-09-05
 • 2021-12-05
 • 2022-03-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-08-28
 • 2019-11-27
 • 2020-02-26
 • 2020-05-27
 • 2020-08-28
 • 2020-11-27
 • 2021-02-25
 • 2021-05-28
 • 2021-08-27
 • 2021-11-26
 • 2022-02-25
 • 2022-05-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-09-05
 • 2019-12-05
 • 2020-03-05
 • 2020-06-05
 • 2020-09-05
 • 2020-12-05
 • 2021-03-05
 • 2021-06-05
 • 2021-09-05
 • 2021-12-05
 • 2022-03-05
 • 2022-06-06

Dzień wykupu

 • 2022-06-06