wtorek, 20 kwietnia 2021

Indos S.A.

Seria: K3 i K4
ISIN: PLO183400012
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 50 mln zł.

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):

 • na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
 • na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
 • na prawach z rachunku bankowego emitenta,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 26 września 2020 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 33 proc. zysku netto lub przekraczającą 3,5 mln zł,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Emitent: Indos S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: INS0922
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 12 500 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.21%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-09-24
 • 2019-12-26
 • 2020-03-26
 • 2020-06-26
 • 2020-09-26
 • 2020-12-26
 • 2021-03-26
 • 2021-06-26
 • 2021-09-26
 • 2021-12-26
 • 2022-03-26
 • 2022-06-26

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-12-17
 • 2020-03-18
 • 2020-06-18
 • 2020-09-18
 • 2020-12-17
 • 2021-03-18
 • 2021-06-18
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-18
 • 2022-06-17
 • 2022-09-16

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-26
 • 2020-03-26
 • 2020-06-26
 • 2020-09-26
 • 2020-12-26
 • 2021-03-26
 • 2021-06-26
 • 2021-09-26
 • 2021-12-26
 • 2022-03-26
 • 2022-06-26
 • 2022-09-26

Dzień wykupu

 • 2022-09-26

Emisje