czwartek, 13 czerwca 2024

INS0923

Emitent: Indos S.A.
Seria: K5
ISIN: PLO183400038
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 3 467 800 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 6.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: nota-indos-k5.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu o wartości do 100 mln zł (wartość istniejących obligacji nie może przekroczyć 50 mln zł).

Zabezpieczeniem obligacji są zastawy rejestrowe (do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych obligacji):

 • na wierzytelnościach z rachunku escrow emitenta,
 • na zbiorze praw wynikających z zawartych przez emitenta umów pożyczek i umów faktoringowych,
 • na prawach z rachunku bankowego emitenta,
 • oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dowolnym dniu roboczym. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, która wyniesie:

 • 2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w I, II lub III okresie odsetkowym,
 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w IV, V, VI lub VII okresie odsetkowym,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w VIII lub IX okresie odsetkowym,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w X okresie odsetkowym,
 • 0,25 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji jeśli do wykupu dojdzie w XI okresie odsetkowym,
 • jeśli do wykupu dojdzie w XII okresie odsetkowym - brak premii.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę przekraczającą 33 proc. zysku netto lub przekraczającą 3,5 mln zł,
 • wskaźnik zadłużenia finansowego netto przekroczy 2,5x.

Obligacje INS0923 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2020-09-17
 • 2020-12-17
 • 2021-03-17
 • 2021-06-17
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-17
 • 2022-06-17
 • 2022-09-17
 • 2022-12-17
 • 2023-03-17
 • 2023-06-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2020-12-10
 • 2021-03-10
 • 2021-06-10
 • 2021-09-10
 • 2021-12-10
 • 2022-03-10
 • 2022-06-09
 • 2022-09-12
 • 2022-12-12
 • 2023-03-10
 • 2023-06-12
 • 2023-09-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2020-12-17
 • 2021-03-17
 • 2021-06-17
 • 2021-09-17
 • 2021-12-17
 • 2022-03-17
 • 2022-06-17
 • 2022-09-17
 • 2022-12-17
 • 2023-03-17
 • 2023-06-17
 • 2023-09-17

Dzień wykupu

 • 2023-09-17