czwartek, 13 czerwca 2024

INS1119

Emitent: Indos S.A.
Seria: J
ISIN: PLINDOS00043
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 4 491 500 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4.6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji są dwie hipoteki umowne do łącznej sumy 12,75 mln zł oraz poręczenie Domter Sp. z o.o. do kwoty 12,75 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, tj. 22 listopada 2017 roku. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IV, V, VI i VII okresu odsetkowego,
 • 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec VIII i IX okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec X i XI okresu odsetkowego.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia emitenta przekroczy 1,75x,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w wysokości przekraczającej 25 proc. zysku netto za poprzedni rok obrotowy lub w wysokości przekraczającej kwotę 2 mln zł,
 • emitent dokona skupu akcji własnych.

Obligacje INS1119 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-11-22
 • 2017-02-22
 • 2017-05-22
 • 2017-08-22
 • 2017-11-22
 • 2018-02-22
 • 2018-05-22
 • 2018-08-22
 • 2018-11-22
 • 2019-02-22
 • 2019-05-22
 • 2019-08-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-02-14
 • 2017-05-12
 • 2017-08-11
 • 2017-11-14
 • 2018-02-14
 • 2018-05-14
 • 2018-08-13
 • 2018-11-14
 • 2019-02-14
 • 2019-05-14
 • 2019-08-13
 • 2019-11-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-02-22
 • 2017-05-22
 • 2017-08-22
 • 2017-11-22
 • 2018-02-22
 • 2018-05-22
 • 2018-08-22
 • 2018-11-22
 • 2019-02-22
 • 2019-05-22
 • 2019-08-22
 • 2019-11-22

Dzień wykupu

 • 2019-11-22