wtorek, 20 kwietnia 2021

Indos S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE. Seria A.

Oprocentowanie zmienne, odsetki płatne co sześć miesięcy. Emitent może dokonać przedterminowego wykupu całości lub części emisji, nie wcześniej niż 12 miesięcy po dacie emisji. Jeśli nastapi to po 12 miesiącach, marża odsetkowa wzrośnie o 1 pkt proc., jeśli po 24 miesiącach - o 0,5 pkt proc. Obligacje zabezpieczone na portfelu wierzytelności o wartości 15 mln zł

Emitent: Indos S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: INS1214
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 8 000 000
Wartość nominalna: 1 000
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2012-06-08
 • 2012-12-08
 • 2013-06-08
 • 2013-12-08
 • 2014-06-08

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2012-05-30
 • 2012-11-29
 • 2013-05-29
 • 2013-11-29
 • 2014-05-30
 • 2014-11-28

Dni wypłaty odsetek

 • 2012-06-08
 • 2012-12-10
 • 2013-06-10
 • 2013-12-09
 • 2014-06-09
 • 2014-12-08

Dzień wykupu

 • 2014-12-08

Emisje