wtorek, 19 czerwca 2018

Invista S.A.

Seria: D
ISIN: PLECMNG00084
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na pierwszym miejscu, zabezpieczająca ewentualne roszczenia obligatariuszy do 150 proc. wartości nominalnej wyemitowanych i przydzielonych obligacji.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Invista S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: INV1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 1 975 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-20
 • 2015-09-20
 • 2015-12-20
 • 2016-03-20
 • 2016-06-20
 • 2016-09-20
 • 2016-12-20
 • 2017-03-20
 • 2017-06-20
 • 2017-09-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-09-11
 • 2015-12-11
 • 2016-03-11
 • 2016-06-10
 • 2016-09-09
 • 2016-12-09
 • 2017-03-10
 • 2017-06-08
 • 2017-09-11
 • 2017-12-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-19
 • 2015-12-19
 • 2016-03-19
 • 2016-06-19
 • 2016-09-19
 • 2016-12-19
 • 2017-03-19
 • 2017-06-19
 • 2017-09-19
 • 2017-12-19

Dzień wykupu

 • 2017-12-19

Emisje