poniedziałek, 15 kwietnia 2024

INY0924

Emitent: Infinity S.A.
Seria: I
ISIN: PLO234100041
Rynek: GPW ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 7 700 000 PLN
Wartość nominalna: 700.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 5.25%
Oprocentowanie bieżące: 11.11%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: infinity-seria-i.pdf

Ważne informacje

Jeżeli wskaźnik zadłużenia netto będzie wyższy niż 0,9x, to marża bazowa (5,25 pkt proc.) zostanie powiększona o 0,5 pkt proc., a jeśli przekroczy 1,0x, to marża wzrośnie o 1 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do amortyzacji obligacji (300 zł) na koniec VIII okresu odsetkowego (3 września 2023 r.)

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż na koniec IV okresu odsetkowego, czyli 3 września 2022 r. W takim przypadku obligatariuszom będzie przysługiwała premia, która wyniesie:

 • 1 proc. w przypadku wykupu na koniec IV okresu odsetkowego,
 • 0,75 proc. w przypadku w trakcie V, VI lub VII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. w przypadku w trakcie VIII lub IX okresu odsetkowego,
 • 0,25 proc. w przypadku w trakcie X lub XI okresu odsetkowego,
 • w przypadku w trakcie XII okresu odsetkowego premii nie ma.

Obligacje są zabezpieczone:

 • hipoteką do kwoty 16,5 mln zł,
 • cesją praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości do łącznej wysokości 16,5 mln zł.

Obligatariusze będą mogli żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę,
 • wskaźnik zadłużenia netto przekroczy 1,1x.

Obligacje INY0924 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2021-09-08
 • 2021-12-03
 • 2022-03-03
 • 2022-06-03
 • 2022-09-03
 • 2022-12-03
 • 2023-03-03
 • 2023-06-03
 • 2023-09-03
 • 2023-12-03
 • 2024-03-03
 • 2024-06-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2021-11-26
 • 2022-02-24
 • 2022-05-27
 • 2022-08-29
 • 2022-11-28
 • 2023-02-24
 • 2023-05-29
 • 2023-08-28
 • 2023-11-27
 • 2024-02-26
 • 2024-05-24
 • 2024-08-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2021-12-03
 • 2022-03-03
 • 2022-06-03
 • 2022-09-03
 • 2022-12-03
 • 2023-03-03
 • 2023-06-03
 • 2023-09-03
 • 2023-12-03
 • 2024-03-03
 • 2024-06-03
 • 2024-09-03

Dzień wykupu

 • 2024-09-03