wtorek, 06 czerwca 2023

IPP0620

Emitent: IPF Investments Polska Sp. z o.o.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

Fitch Ratings
BB
negatywna
Moody's
Ba3
stabilna
Seria: IPFIP030620
ISIN: PLIPFIP00033
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 200 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 4.25%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji są gwarancje udzielone przez International Personal Finance plc.

Do przedterminowego wykupu na żądanie emitenta może dojść w przypadku, gdy dojdzie do zmiany kontroli nad gwarantem emisji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik skonsolidowanego zysku EBITDA do skonsolidowanych zobowiązań z tytułu odsetek na koniec półrocza lub roku kalendarzowego wynosić będzie mnie niż 2,0 do 1,0,
 • wskaźnik skonsolidowanych łącznych zobowiązań z tytułu pożyczonych środków do skonsolidowanej wartości kapitału netto będzie wyższy niż 3,75 do 1,0 na koniec półrocza lub roku kalendarzowego.

Obligacje IPP0620 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-03
 • 2015-12-03
 • 2016-06-03
 • 2016-12-03
 • 2017-06-03
 • 2017-12-03
 • 2018-06-03
 • 2018-12-03
 • 2019-06-03
 • 2019-12-03

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-11-26
 • 2016-05-27
 • 2016-11-28
 • 2017-05-29
 • 2017-11-27
 • 2018-05-25
 • 2018-11-26
 • 2019-05-27
 • 2019-11-26
 • 2020-05-27

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-12-03
 • 2016-06-03
 • 2016-12-03
 • 2017-06-03
 • 2017-12-03
 • 2018-06-03
 • 2018-12-03
 • 2019-06-03
 • 2019-12-03
 • 2020-06-03

Dzień wykupu

 • 2020-06-03