czwartek, 21 czerwca 2018

Integer.pl S.A.

Seria: INT0217
ISIN: PLINTEG00078

Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


W związku z przesunięciem terminu wykupu z 10 lutego 2017 r. na 31 maja 2017 r. w od 1 lutego 2017 r. zmianie ulegnie nazwa skrócona z ITG0217 na ITG0517.

30 maja 2017 r. emitent poiformował o przesunięciu spłaty obligacji ITG0517 na 12 czerwca 2017 r.

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji do maksymalnej kwoty 180 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wartości nominalnej obligacji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,25 zł za każde 100 zł wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy 3,5,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy.

 

Emitent: Integer.pl S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ITG0517
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 20 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-12
 • 2016-08-12
 • 2017-02-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-08-04
 • 2017-02-02
 • 2017-05-23

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-08-12
 • 2017-02-10
 • 2017-06-12

Dzień wykupu

 • 2017-06-12

Emisje