czwartek, 26 kwietnia 2018

Integer.pl S.A.

Seria: INT1217
ISIN: PLINTEG00052
Rynek: BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE PRZED TERMINEM.


Marża odsetkowa ma zostać podniesiona do 3,75 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy 3,5.

Emitentowi przysługuje prawo przedterminowego wykupu dowolnej liczby obligacji. Może to zrobić w dniach płatności odsetek przypadających 24, 18, 12 i 6 miesięcy przed terminem wykupu, płacąc przy tym dodatkową premię w wysokości, odpowiednio: 0,8 proc., 0,65 proc., 0,45 proc. i 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy:
  • 4,5 na 30 grudnia 2014 lub 30 czerwca 2015,
  • 4,0 na 31 grudnia 2015,
  • 3,5 na 30 czerwca 2015,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy,
 • emitent ustanowi zabezpieczenie dla jakichkolwiek innych papierów dłużnych.

Emitent: Integer.pl S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ITG1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.75%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-12-12
 • 2015-06-12
 • 2015-12-11
 • 2016-06-10
 • 2016-12-12
 • 2017-06-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-03
 • 2015-12-03
 • 2016-06-02
 • 2016-12-02
 • 2017-06-02
 • 2017-12-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-12
 • 2015-12-11
 • 2016-06-10
 • 2016-12-12
 • 2017-06-12
 • 2017-12-12

Dzień wykupu

 • 2017-12-12

Emisje