czwartek, 17 sierpnia 2017

Integer.pl S.A.

Seria: INT1219
ISIN: PLINTEG00060
Rynek: BS ASO


Marża odsetkowa ma zostać podniesiona do 5,25 pkt proc. jeśli wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy 3,5.

Emitentowi przysługuje prawo przedterminowego wykupu dowolnej liczby obligacji. Może to zrobić w dniach płatności odsetek przypadających 48, 42, 36, 30, 24, 18, 12 i 6 miesięcy przed terminem wykupu, płacąc przy tym dodatkową premię w wysokości, odpowiednio: 1,65 proc., 1,45 proc., 1,25 proc., 1 proc., 0,8 proc., 0,65 proc., 0,45 proc. i 0,25 proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA przekroczy:
  • 4,5 na 30 grudnia 2014 lub 30 czerwca 2015,
  • 4,0 na 31 grudnia 2015,
  • 3,5 na 30 czerwca 2015,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy,
 • emitent ustanowi zabezpieczenie dla jakichkolwiek innych papierów dłużnych.

Emitent: Integer.pl S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: ITG1219
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 5.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-12
 • 2015-12-11
 • 2016-06-10
 • 2016-12-12
 • 2017-06-12
 • 2017-12-12
 • 2018-06-12
 • 2018-12-12
 • 2019-06-12

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-06-03
 • 2015-12-03
 • 2016-06-02
 • 2016-12-02
 • 2017-06-02
 • 2017-12-04
 • 2018-06-04
 • 2018-12-04
 • 2019-06-04
 • 2019-12-04

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-06-12
 • 2015-12-11
 • 2016-06-10
 • 2016-12-12
 • 2017-06-12
 • 2017-12-12
 • 2018-06-12
 • 2018-12-12
 • 2019-06-12
 • 2019-12-12

Dzień wykupu

 • 2019-12-12

Emisje