poniedziałek, 15 kwietnia 2024

JWC0520

Emitent: J.W. Construction S.A.
Seria: JWC0520
ISIN:
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 35 000 000 PLN
Wartość nominalna: 500.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 3%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU WYKUPU OBLIGACJE SĄ NOTOWANE POD KODEM JWC0620.


Warunki emisji przewidują częściowy wykup:

 • 10 proc. pierwotnej wartości nominalnej emisji w pierwszą rocznicę emisji,
 • 40 proc. pierwotnej wartości nominalnej emisji w drugą rocznicę emisji.

Emitent ma też prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych i niewykupionych obligacji na koniec I, III i V okresu odsetkowego. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości odpowiednio 0,8 proc., 0,4 proc. i 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent wypłaci dywidendę,
 • udział Józefa Wojciechowskiego w ogólnej liczbie głosów emitenta spadnie poniżej 51 proc.,
 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x.

Obligacje JWC0520 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-31
 • 2017-11-30
 • 2018-05-30
 • 2018-11-30
 • 2019-05-30
 • 2019-11-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-11-22
 • 2018-05-22
 • 2018-11-22
 • 2019-05-22
 • 2019-11-21
 • 2020-05-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-11-30
 • 2018-05-30
 • 2018-11-30
 • 2019-05-30
 • 2019-11-29
 • 2020-05-29

Dzień wykupu

 • 2020-05-29