poniedziałek, 15 kwietnia 2024

JWC1120

Emitent: J.W. Construction S.A.
Seria: JWC1120
ISIN:
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Wykupione przed terminem
Wartość emisji w obrocie: 42 300 000 PLN
Wartość nominalna: 450.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 6%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

W ZWIĄZKU Z PRZESUNIĘCIEM TERMINU WYKUPU OBLIGACJE SĄ NOTOWANE POD KODEM JW10522.


Jeśli wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 0,7x marża odsetkowa wzrośnie o 0,5 pkt proc., a jeśli przekroczy 0,85x, marża wzrośnie o 1 pkt proc.

Emitent zobowiązał się do okresowej amortyzacji obligacji. W pierwszą rocznicę emisji, tj. 15 listopada 2018 r., emitent wykupi 10 proc. pierwotnej wartości nominalnej emisji, a w drugą rocznicę, czyli 15 listopada 2019 r., 45 proc. pierwotnej wartości emisji.

Emitent ma ponadto prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia, które wyniesie:

 • 1,2 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec I i II okresu odsetkowego,
 • 0,8 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec III i IV okresu odsetkowego,
 • 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec V okresu odsetkowego.

ZMIANA WARUNKÓW EMISJI

29 maja 2020 r. zgromadzenie obligatariuszy zgodziło się na następujące zmiany warunków emisji:

 • termin ostatecznego wykupu przesunięto z 16 listopada 2020 r. na 16 maja 2022 r.,
 • wprowadzono dodatkowe terminy częściowych wykupów:
  • 15 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne w trzecią rocznicę emisji (listopad 2020 r.),
  • 4 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 15 czerwca 2021 r.,
  • 6 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 15 września 2021 r.,
  • 6 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 15 grudnia 2021 r., 
  • 4 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 15 marca 2022 r.,
  • 10 proc. pierwotnej wartości nominalnej płatne 16 maja 2022 r.
 • emitent zobowiązał się do ustanowienia zabezpieczenia obligacji hipoteką umowną łączną stanowiącą 150 proc. wartości nominalnej obligacji pozostałych do spłaty,
 • zmieniono wysokość oprocentowania w ten sposób, że od 17 listopada 2020 r. podstawą naliczania oprocentowania będzie WIBOR 3M (okresy odsetkowe ulegną skróceniu z 6 do 3 miesięcy), a za okres do 16 listopada 2020 r. tak jak dotychczas WIBOR 6M, powiększone o marżę w wysokości 5 pkt proc., a do czasu wpisu hipoteki powiększone o marżę w wysokości 6 pkt proc. w skali roku.

Obligatariusze mają prawo żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • emitent podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy,
 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,0x.

Obligacje JWC1120 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-11-15
 • 2018-05-15
 • 2018-11-15
 • 2019-05-15
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15
 • 2020-11-16
 • 2021-03-15
 • 2021-06-15
 • 2021-09-15
 • 2021-12-15
 • 2022-03-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-05-07
 • 2018-11-07
 • 2019-05-07
 • 2019-11-06
 • 2020-05-07
 • 2020-11-05
 • 2021-03-05
 • 2021-06-07
 • 2021-09-07
 • 2021-12-07
 • 2022-03-07
 • 2022-05-06

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-05-15
 • 2018-11-15
 • 2019-05-15
 • 2019-11-15
 • 2020-05-15
 • 2020-11-16
 • 2021-03-15
 • 2021-06-15
 • 2021-09-15
 • 2021-12-15
 • 2022-03-15
 • 2022-05-16

Dzień wykupu

 • 2022-05-16