czwartek, 26 kwietnia 2018

J.W. Construction S.A.

Seria: JWC1217
ISIN: PLJWC0000100
Rynek: GPW ASO, BS ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


W przypadku, gdy zgodnie z półrocznym lub rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym wskaźnik zadłużenia netto będzie zawierał się w przedziale:

 • > 0,75 <= 1,0 - marża zostanie podwyższona o 0,35 pkt proc.,
 • > 1,0 <= 1,3 - marża zostanie podwyższona o 0,75 pkt proc..

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniu płatności odsetek przypadającym na 6 miesięcy przed dniem wykupu. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,15 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia netto na poziomie skonsolidowanym przekroczy 1,3,
 • walne zgromadzenie emitenta uchwali wypłatę dywidendy.

W efekcie częściowej amortyzacji, która miała miejsce 9 grudnia 2016 r., wartość nominalna obligacji w obrocie obniżyła się ze 120 mln zł do 72 mln zł.


Emitent: J.W. Construction S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: JWC1217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 72 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 6M + 3.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-12-10
 • 2016-06-10
 • 2016-12-09
 • 2017-06-09

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-06-02
 • 2016-12-01
 • 2017-06-01
 • 2017-11-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-06-10
 • 2016-12-09
 • 2017-06-09
 • 2017-12-08

Dzień wykupu

 • 2017-12-08

Emisje