wtorek, 14 lipca 2020

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Seria: I
ISIN: PLZPMHK00077
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie pana Henryka Kani do 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji oraz oświadczeń emitenta i pana Henryka Kani o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 2 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 24 miesięcy przed datą wykupu,
 • 1,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 18 miesięcy przed datą wykupu,
 • 1 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 12 miesięcy przed datą wykupu,
 • 0,5 proc. w przypadku wykupu na co najmniej 6 miesięcy przed datą wykupu.

Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 0,75x,
 • wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy;
  • 4,2x za I półrocze 2018 r.,
  • 3,75x za II półrocze 2018 r.,
  • 3,75x za I półrocze 2019 r.,
  • 3,5x za II półrocze 2019 r.,
  • 3,5x za I półrocze 2020 r.,
  • lub 3,25x za II półrocze 2020 r.
 • wartość zobowiązań emitenta według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego przekroczy 850 mln zł,
 • przepływy pieniężne z działalności operacyjnej emitenta według ostatniego opublikowanego sprawozdania finansowego będą ujemne,
 • emitent dokona wypłaty dywidendy albo dokona skupu akcji własnych, lub podejmie uchwałę walnego zgromadzenia w tej sprawie,
 • Henryk Kania przestanie posiadać (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 50 proc. + jedna akcja w kapitale zakładowym emitenta,

Emitent: Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KA10321
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 500 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5.25%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 5.52%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2018-04-12
 • 2018-06-28
 • 2018-09-28
 • 2018-12-28
 • 2019-03-28
 • 2019-06-28
 • 2019-09-28
 • 2019-12-28
 • 2020-03-28
 • 2020-06-28
 • 2020-09-28
 • 2020-12-28

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-06-20
 • 2018-09-20
 • 2018-12-18
 • 2019-03-20
 • 2019-06-19
 • 2019-09-20
 • 2019-12-18
 • 2020-03-20
 • 2020-06-19
 • 2020-09-18
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-06-28
 • 2018-09-28
 • 2018-12-28
 • 2019-03-28
 • 2019-06-28
 • 2019-09-28
 • 2019-12-28
 • 2020-03-28
 • 2020-06-28
 • 2020-09-28
 • 2020-12-28
 • 2021-03-29

Dzień wykupu

 • 2021-03-29

Emisje