sobota, 21 kwietnia 2018

Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.

Seria: F
ISIN: PLZPMHK00044
Rynek: GPW ASO


Bazowa stawka marży wynosi 4,5 pkt. proc. W przypadku gdy wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy:

 • 3,25x marża wzrośnie o 0,25 pkt. proc.,
 • 3,5x marża wzrośnie o 0,5 pkt. proc.,
 • 3,75x marża wzrośnie o 0,75 pkt. proc. (obligatariusze mogą też żądać przedterminowego wykupu).

Ponieważ na koniec czerwca 2017 r. wskaźnik ten wynosił 3,61, marża począwszy od drugiego okresu odsetkowego wynosi 5 pkt. proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż w dniu płatności odsetek za VIII okres odsetkowy, tj. 24 czerwca 2018 roku. Jeśli do wykupu dojdzie w VIII lub IX okresie odsetkowym, obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 1 pkt. proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji, a jeżeli w X lub XI, premia wyniesie 0,5 pkt proc.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik ogólnego zadłużenia przekroczy 75 proc.,
 • strata z działalności operacyjnej wskazana w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta zbadanym przez biegłego rewidenta wyniesie co najmniej 5 mln zł,
 • pan Henryk Kania przestanie posiadać (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 50 proc. + 1 akcja w kapitale zakładowym emitenta.

Emitent: Zakłady Mięsne Henryk Kania S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KAN0619
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 6.95%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-24
 • 2016-09-24
 • 2016-12-24
 • 2017-03-24
 • 2017-06-24
 • 2017-09-24
 • 2017-12-24
 • 2018-03-24
 • 2018-06-24
 • 2018-09-24
 • 2018-12-24
 • 2019-03-24

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-16
 • 2016-12-16
 • 2017-03-16
 • 2017-06-16
 • 2017-09-15
 • 2017-12-15
 • 2018-03-16
 • 2018-06-15
 • 2018-09-14
 • 2018-12-14
 • 2019-03-15
 • 2019-06-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-24
 • 2016-12-24
 • 2017-03-24
 • 2017-06-24
 • 2017-09-24
 • 2017-12-24
 • 2018-03-24
 • 2018-06-24
 • 2018-09-24
 • 2018-12-24
 • 2019-03-24
 • 2019-06-24

Dzień wykupu

 • 2019-06-24

Emisje