piątek, 09 grudnia 2022

KGH0624

Emitent: KGHM Polska Miedź S.A.
Seria: A
ISIN: PLKGHM000033
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 400 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.18%
Oprocentowanie bieżące: 8.42%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kghm-seria-a.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 4 mld zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 3,5 roku od dnia emisji, tj. w dniu płatności odsetek za VII okres odsetkowy (27 grudnia 2022 r.). W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,7 proc. (na koniec VII okresu odsetkowego) i 0,5 proc. (na koniec VIII okresu odsetkowego) wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligacje KGH0624 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-27
 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27
 • 2022-12-27
 • 2023-06-27
 • 2023-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-12-17
 • 2020-06-19
 • 2020-12-17
 • 2021-06-18
 • 2021-12-17
 • 2022-06-17
 • 2022-12-16
 • 2023-06-19
 • 2023-12-15
 • 2024-06-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27
 • 2022-12-27
 • 2023-06-27
 • 2023-12-27
 • 2024-06-27

Dzień wykupu

 • 2024-06-27