wtorek, 05 grudnia 2023

KGH0629

Emitent: KGHM Polska Miedź S.A.
Seria: B
ISIN: PLKGHM000041
Rynek: GPW ASO, BS ASO
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 1 600 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 6M + 1.65%
Oprocentowanie bieżące: 8.6%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kghm-seria-b.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach programu emisji o wartości do 4 mld zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż 4,5 roku od dnia emisji, tj. w dniu płatności odsetek za IX okres odsetkowy (27 grudnia 2023 r.). W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie:

 • 1,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec IX oraz X okresu odsetkowego,
 • 1,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XI oraz XII okresu odsetkowego,
 • 1,1 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XIII oraz XIV okresu odsetkowego,
 • 0,9 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XV oraz XVI okresu odsetkowego,
 • 0,7 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XVII okresu odsetkowego,
 • 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji na koniec XVIII okresu odsetkowego.

Obligacje KGH0629 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2019-06-27
 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27
 • 2022-12-27
 • 2023-06-27
 • 2023-12-27
 • 2024-06-27
 • 2024-12-27
 • 2025-06-27
 • 2025-12-27
 • 2026-06-27
 • 2026-12-27
 • 2027-06-27
 • 2027-12-27
 • 2028-06-27
 • 2028-12-27

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2019-12-17
 • 2020-06-19
 • 2020-12-17
 • 2021-06-18
 • 2021-12-17
 • 2022-06-17
 • 2022-12-16
 • 2023-06-19
 • 2023-12-15
 • 2024-06-19
 • 2024-12-17
 • 2025-06-18
 • 2025-12-17
 • 2026-06-19
 • 2026-12-17
 • 2027-06-18
 • 2027-12-17
 • 2028-06-19
 • 2028-12-15
 • 2029-06-19

Dni wypłaty odsetek

 • 2019-12-27
 • 2020-06-27
 • 2020-12-27
 • 2021-06-27
 • 2021-12-27
 • 2022-06-27
 • 2022-12-27
 • 2023-06-27
 • 2023-12-27
 • 2024-06-27
 • 2024-12-27
 • 2025-06-27
 • 2025-12-27
 • 2026-06-27
 • 2026-12-27
 • 2027-06-27
 • 2027-12-27
 • 2028-06-27
 • 2028-12-27
 • 2029-06-27

Dzień wykupu

 • 2029-06-27