wtorek, 19 czerwca 2018

Klon S.A.

Seria: H
ISIN: PLKLON000069
Rynek: GPW ASO


Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka umowna łączna na pierwszym miejscu do kwoty 2,85 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, ale nie wcześniej niż po upływie roku od dnia emisji.

Po upływie dwóch lat od emisji obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu posiadanych obligacji.


Emitent: Klon S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KLN1118
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 2 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 6%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 7.70%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-11-10
 • 2016-02-10
 • 2016-05-10
 • 2016-08-10
 • 2016-11-10
 • 2017-02-10
 • 2017-05-10
 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-02-02
 • 2016-04-29
 • 2016-08-02
 • 2016-11-02
 • 2017-02-02
 • 2017-04-28
 • 2017-08-02
 • 2017-11-02
 • 2018-02-02
 • 2018-04-30
 • 2018-08-02
 • 2018-11-02

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-02-10
 • 2016-05-10
 • 2016-08-10
 • 2016-11-10
 • 2017-02-10
 • 2017-05-10
 • 2017-08-10
 • 2017-11-10
 • 2018-02-10
 • 2018-05-10
 • 2018-08-10
 • 2018-11-10

Dzień wykupu

 • 2018-11-10

Emisje