środa, 29 czerwca 2022

KME0217

Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Seria: E
ISIN: PLMDIUS00075
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 2 603 200 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 8.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wchodzą wierzytelności pieniężne wynikające z tytułu niespłaconych pożyczek gotówkowych nabytych przez emitenta. Zastaw ustanowiony został do sumy zabezpieczenia równej 4,35 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lu części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji.


Obligacje KME0217 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-17
 • 2015-05-17
 • 2015-08-17
 • 2015-11-17
 • 2016-02-17
 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-05-08
 • 2015-08-07
 • 2015-11-06
 • 2016-02-09
 • 2016-05-09
 • 2016-08-09
 • 2016-11-08
 • 2017-02-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-05-17
 • 2015-08-17
 • 2015-11-17
 • 2016-02-17
 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17

Dzień wykupu

 • 2017-02-17