poniedziałek, 25 maja 2020

Kancelaria Medius S.A.

Seria: E
ISIN: PLMDIUS00075
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wchodzą wierzytelności pieniężne wynikające z tytułu niespłaconych pożyczek gotówkowych nabytych przez emitenta. Zastaw ustanowiony został do sumy zabezpieczenia równej 4,35 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lu części wyemitowaych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji.


Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME0217
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 2 603 200 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 8.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-02-17
 • 2015-05-17
 • 2015-08-17
 • 2015-11-17
 • 2016-02-17
 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-05-08
 • 2015-08-07
 • 2015-11-06
 • 2016-02-09
 • 2016-05-09
 • 2016-08-09
 • 2016-11-08
 • 2017-02-09

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-05-17
 • 2015-08-17
 • 2015-11-17
 • 2016-02-17
 • 2016-05-17
 • 2016-08-17
 • 2016-11-17
 • 2017-02-17

Dzień wykupu

 • 2017-02-17

Emisje