poniedziałek, 25 czerwca 2018

Kancelaria Medius S.A.

Seria: H
ISIN: PLMDIUS00109
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy do kwoty 11,522 mln zł na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wchodzą wierzytelności pieniężne wynikające z tytułu niespłaconych pożyczek gotówkowych nabytych przez emitenta od Kreditech Polska Sp. z o.o.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME0218
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 7 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 7.3%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-02-22
 • 2016-05-22
 • 2016-08-22
 • 2016-11-22
 • 2017-02-22
 • 2017-05-22
 • 2017-08-22
 • 2017-11-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-05-13
 • 2016-08-11
 • 2016-11-14
 • 2017-02-14
 • 2017-05-12
 • 2017-08-11
 • 2017-11-14
 • 2018-02-14

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-05-23
 • 2016-08-22
 • 2016-11-22
 • 2017-02-22
 • 2017-05-22
 • 2017-08-22
 • 2017-11-22
 • 2018-02-22

Dzień wykupu

 • 2018-02-22

Emisje