wtorek, 19 czerwca 2018

Kancelaria Medius S.A.

Seria: F
ISIN: PLMDIUS00083
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji.

Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy ustanowiony do sumy zabezpieczenia równej 5.797.550 zł na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych o zmiennym składzie, stanowiącym całość gospodarczą.


Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME0617
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 492 500 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 8%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-06-02
 • 2015-09-02
 • 2015-12-02
 • 2016-03-02
 • 2016-06-02
 • 2016-09-02
 • 2016-12-02
 • 2017-03-02

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2015-08-25
 • 2015-11-24
 • 2016-02-23
 • 2016-05-24
 • 2016-08-25
 • 2016-11-24
 • 2017-02-22
 • 2017-05-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2015-09-02
 • 2015-12-02
 • 2016-03-02
 • 2016-06-02
 • 2016-09-02
 • 2016-12-02
 • 2017-03-02
 • 2017-06-02

Dzień wykupu

 • 2017-06-02

Emisje