poniedziałek, 23 września 2019

Kancelaria Medius S.A.

Seria: I
ISIN: PLMDIUS00117
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom zostanie wypłacona premia w wysokości 0,3 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME0719
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 15 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 7.1%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-07-14
 • 2016-10-14
 • 2017-01-14
 • 2017-04-14
 • 2017-07-14
 • 2017-10-14
 • 2018-01-14
 • 2018-04-14
 • 2018-07-14
 • 2018-10-14
 • 2019-01-14
 • 2019-04-14

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-10-06
 • 2017-01-05
 • 2017-04-06
 • 2017-07-06
 • 2017-10-06
 • 2018-01-05
 • 2018-04-06
 • 2018-07-06
 • 2018-10-05
 • 2019-01-04
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-10-14
 • 2017-01-14
 • 2017-04-14
 • 2017-07-14
 • 2017-10-14
 • 2018-01-14
 • 2018-04-14
 • 2018-07-14
 • 2018-10-14
 • 2019-01-14
 • 2019-04-14
 • 2019-07-14

Dzień wykupu

 • 2019-07-14

Emisje