poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Kancelaria Medius S.A.

Seria: L
ISIN: PLMDIUS00133
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE NIEWYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności ustanowiony do sumy zabezpieczenia równej 12,07 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszgo wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji, tj. 5 lipca 2018 r. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME0720
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 10 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 6.9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-07-05
 • 2017-10-05
 • 2018-01-05
 • 2018-04-05
 • 2018-07-05
 • 2018-10-05
 • 2019-01-05
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05
 • 2019-10-05
 • 2020-01-05
 • 2020-04-05

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2017-09-27
 • 2017-12-27
 • 2018-03-27
 • 2018-06-27
 • 2018-09-27
 • 2018-12-27
 • 2019-03-29
 • 2019-06-27
 • 2019-09-27
 • 2019-12-24
 • 2020-03-27
 • 2020-06-26

Dni wypłaty odsetek

 • 2017-10-05
 • 2018-01-05
 • 2018-04-05
 • 2018-07-05
 • 2018-10-05
 • 2019-01-05
 • 2019-04-05
 • 2019-07-05
 • 2019-10-05
 • 2020-01-05
 • 2020-04-05
 • 2020-07-05

Dzień wykupu

 • 2020-07-05

Emisje