poniedziałek, 23 września 2019

Kancelaria Medius S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE. Seria A.

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka na nieruchomości + zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności. Łączna wysokość zabezpieczenia 469,120,00zł.

(Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza) w następujących przypadkach:

a) Emitent nie uzyska w okresie trzech miesięcy od Daty Emisji rejestracji Obligacji w Ewidencji prowadzonej przez KDPW,

b) Emitent nie doprowadzi w okresie sześciu miesięcy od Daty Emisji do notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME1014
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 400 000
Wartość nominalna: 100
Oprocentowanie: stałe 11.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-04-15
 • 2013-07-15
 • 2013-10-15
 • 2014-01-15
 • 2014-04-15
 • 2014-07-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-07-05
 • 2013-10-07
 • 2014-01-07
 • 2014-04-07
 • 2014-07-07
 • 2014-10-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-07-15
 • 2013-10-15
 • 2014-01-15
 • 2014-04-15
 • 2014-07-15
 • 2014-10-15
 • 2014-10-15

Dzień wykupu

 • 2014-10-15

Emisje