środa, 29 czerwca 2022

KME1014

Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Seria: A
ISIN: PLMDIUS00034
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 400 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Zabezpieczenie: TAK
Typ oprocentowania: stałe 11.5%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Zabezpieczeniem obligacji jest hipoteka na nieruchomości + zastaw rejestrowy na pakiecie wierzytelności. Łączna wysokość zabezpieczenia 469,120,00zł.

(Opcja Przedterminowego Wykupu na Żądanie Obligatariusza) w następujących przypadkach:

a) Emitent nie uzyska w okresie trzech miesięcy od Daty Emisji rejestracji Obligacji w Ewidencji prowadzonej przez KDPW,

b) Emitent nie doprowadzi w okresie sześciu miesięcy od Daty Emisji do notowania obligacji w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst.

Obligacje KME1014 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2013-04-15
 • 2013-07-15
 • 2013-10-15
 • 2014-01-15
 • 2014-04-15
 • 2014-07-15

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-07-05
 • 2013-10-07
 • 2014-01-07
 • 2014-04-07
 • 2014-07-07
 • 2014-10-07

Dni wypłaty odsetek

 • 2013-07-15
 • 2013-10-15
 • 2014-01-15
 • 2014-04-15
 • 2014-07-15
 • 2014-10-15
 • 2014-10-15

Dzień wykupu

 • 2014-10-15