środa, 29 czerwca 2022

KME1015

Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Seria: B
ISIN: PLMDIUS00042
Rynek: GPW ASO
Status: Wykupione w terminie
Wartość emisji w obrocie: 2 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: stałe 9%
Oprocentowanie bieżące: -
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny:

Ważne informacje

Obligatariusz może żądać przedterminowego wykupu w następujących przypadkach:

 • a. Emitent nie uzyska w okresie trzech miesięcy od daty emisji rejestracji obligacji serii B w ewidencji prowadzonej przez KDPW,
 • b. Emitent nie doprowadzi w okresie sześciu miesięcy od daty emisji do notowania obligacji serii B na Catalyst.

Każdy obligatariusz może wezwać emitenta do przedterminowego wykupu przedstawionych emitentowi obligacji serii B, jednakże taka możliwość przysługuje obligatariuszom nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia emisji obligacji serii B.

Obligacje KME1015 w portfelach funduszy

Oferta dla instytucji finansowych i emitentów obligacji.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-01-04
 • 2014-04-04
 • 2014-07-04
 • 2014-10-04
 • 2015-01-04
 • 2015-04-04
 • 2015-07-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-12-20
 • 2014-03-27
 • 2014-06-26
 • 2014-09-26
 • 2014-12-24
 • 2015-03-27
 • 2015-06-26
 • 2015-09-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-01-06
 • 2014-04-04
 • 2014-07-04
 • 2014-10-06
 • 2015-01-05
 • 2015-04-06
 • 2015-07-06
 • 2015-10-04

Dzień wykupu

 • 2015-10-04