poniedziałek, 23 września 2019

Kancelaria Medius S.A.

OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.

Seria B.

Obligatariusz może żądać przedterminowego wykupu w następujących przypadkach:

 • a. Emitent nie uzyska w okresie trzech miesięcy od daty emisji rejestracji obligacji serii B w ewidencji prowadzonej przez KDPW,
 • b. Emitent nie doprowadzi w okresie sześciu miesięcy od daty emisji do notowania obligacji serii B na catalyst.

Każdy obligatariusz może wezwać emitenta do przedterminowego wykupu przedstawionych emitentowi obligacji serii B, jednakże taka możliwość przysługuje obligatariuszom nie wcześniej niż po 12 miesiącach od dnia emisji obligacji serii B.

Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME1015
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 2 000 000 PLN
Wartość nominalna: 1 000 PLN
Oprocentowanie: stałe 9%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2014-01-04
 • 2014-04-04
 • 2014-07-04
 • 2014-10-04
 • 2015-01-04
 • 2015-04-04
 • 2015-07-04

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2013-12-20
 • 2014-03-27
 • 2014-06-26
 • 2014-09-26
 • 2014-12-24
 • 2015-03-27
 • 2015-06-26
 • 2015-09-25

Dni wypłaty odsetek

 • 2014-01-06
 • 2014-04-04
 • 2014-07-04
 • 2014-10-06
 • 2015-01-05
 • 2015-04-06
 • 2015-07-06
 • 2015-10-04

Dzień wykupu

 • 2015-10-04

Emisje