wtorek, 19 czerwca 2018

Kancelaria Medius S.A.

Seria: G
ISIN: PLMDIUS00091
Rynek: GPW ASO


OBLIGACJE WYKUPIONE W TERMINIE.


Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych o zmiennym składzie stanowiącym całość gospodarczą, w skład którego wchodzą wierzytelności pieniężne wynikające z tytułu niespłaconych pożyczek gotówkowych. Zastaw został ustanowiony do sumy zabezpieczenia równej 5,25 mln zł.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia emisji. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Emitent: Kancelaria Medius S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KME1017
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji: 3 181 500 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: stałe 7.5%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: -
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Dane dostępne tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników ZAREJESTRUJ SIĘ ZALOGUJ SIĘ

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2015-10-22
 • 2016-01-22
 • 2016-04-22
 • 2016-07-22
 • 2016-10-22
 • 2017-01-22
 • 2017-04-22
 • 2017-07-22

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-01-14
 • 2016-04-14
 • 2016-07-14
 • 2016-10-14
 • 2017-01-13
 • 2017-04-14
 • 2017-07-14
 • 2017-10-13

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-01-22
 • 2016-04-22
 • 2016-07-22
 • 2016-10-22
 • 2017-01-22
 • 2017-04-22
 • 2017-07-22
 • 2017-10-22

Dzień wykupu

 • 2017-10-22

Emisje