czwartek, 29 lutego 2024

KR10228

Emitent: Kruk S.A.
Rating emitenta
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:
Wystawca:
Ocena:
Perspektywa:

EuroRating
BB
stabilna
S&P
BB-
stabilna
Moody’s
Ba1
stabilna
Seria: AN3
ISIN: PLKRK0000754
Rynek: GPW RR
Status: Notowane
Wartość emisji w obrocie: 50 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100.00 PLN
Zabezpieczenie: NIE
Typ oprocentowania: zmienne WIBOR 3M + 4%
Oprocentowanie bieżące: 9.86%
Rentowność: SPRAWDŹ
Dokument informacyjny: kruk-seria-an3.pdf

Ważne informacje

Obligacje wyemitowano w ramach IX programu emisji o wartości do 700 mln zł.

Emitent ma prawo do przedterminowego wykupu obligacji, nie wcześniej jednak niż sześć miesięcy po dacie emisji. Jeśli skorzysta z tego prawa, posiadacze obligacji otrzymają premię w wysokości 0,05 proc. nominału za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, ale nie więcej niż 0,5 proc.


Obligacje KR10228 w portfelach funduszy

FunduszLiczba obligacji w portfeluWartość obligacji wg wyceny funduszuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Agio Plus FIO9 544972 000 zł1,91%0,28%2023-06-30
SUMA9 544972 000 zł1,91%--

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.


Ważne daty

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2023-02-20
 • 2023-05-20
 • 2023-08-20
 • 2023-11-20
 • 2024-02-20
 • 2024-05-20
 • 2024-08-20
 • 2024-11-20
 • 2025-02-20
 • 2025-05-20
 • 2025-08-20
 • 2025-11-20
 • 2026-02-20
 • 2026-05-20
 • 2026-08-20
 • 2026-11-20
 • 2027-02-20
 • 2027-05-20
 • 2027-08-20
 • 2027-11-20

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2023-05-12
 • 2023-08-10
 • 2023-11-10
 • 2024-02-12
 • 2024-05-10
 • 2024-08-09
 • 2024-11-12
 • 2025-02-12
 • 2025-05-12
 • 2025-08-11
 • 2025-11-12
 • 2026-02-12
 • 2026-05-12
 • 2026-08-12
 • 2026-11-12
 • 2027-02-12
 • 2027-05-12
 • 2027-08-12
 • 2027-11-12
 • 2028-02-11

Dni wypłaty odsetek

 • 2023-05-20
 • 2023-08-20
 • 2023-11-20
 • 2024-02-20
 • 2024-05-20
 • 2024-08-20
 • 2024-11-20
 • 2025-02-20
 • 2025-05-20
 • 2025-08-20
 • 2025-11-20
 • 2026-02-20
 • 2026-05-20
 • 2026-08-20
 • 2026-11-20
 • 2027-02-20
 • 2027-05-20
 • 2027-08-20
 • 2027-11-20
 • 2028-02-20

Dzień wykupu

 • 2028-02-20