czwartek, 18 lipca 2019

Kruk S.A.

Seria: AE1
ISIN: PLKRK0000507
Rynek: GPW ASO, BS ASO


Jeśli wskaźnik zadłużenia przekroczy 2,2x oprocentowanie zostanie podwyższone o 0,5 pkt proc.

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części wyemitowanych obligacji w dniach płatności odsetek za II, III i IV okres odsetkowy. W takim przypadku obligatariuszom wypłacona zostanie premia, która wyniesie odpowiednio 1,2 proc., 0,8 proc. i 0,4 proc. wartości nominalnej wykupywanych obligacji.


Obligatariusze mogą żądać przedterminowego wykupu m.in. jeśli:

 • wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x,
 • wskaźnik zadłużenie finansowe netto/EBITDA gotówkowa przekroczy 4,0x.

Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KR10522
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 20 000 000 EUR
Wartość nominalna: 1 000 EUR
Oprocentowanie: stałe 3.59%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.59%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
Investor Parasol FIO Subfundusz Zabezpieczenia Emerytalnego9003 870 000 zł4.5%0.29%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Zrównoważony3501 505 000 zł1.75%0.16%2018-12-31
Investor Parasol FIO Subfundusz Oszczędnościowy (d. Płynna Lokata)2 0008 600 000 zł10%0.2%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Oszczędny Plus (d. Pieniężny Plus)1 5006 450 000 zł7.5%0.31%2018-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Dłużny Uniwersalny (d. Dłużnych Papierów Wartościowych Skarbiec-Depozytowy)4001 720 000 zł2%0.59%2018-12-31
Santander FIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 0008 600 000 zł10%0.36%2018-12-31
Santander Prestiż SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych2 0008 600 000 zł10%0.28%2018-12-31
Investor Parasol SFIO Subfundusz Bezpiecznego Wzrostu150645 000 zł0.75%0.23%2018-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Obligacji Wysokiego Dochodu (d. Skarbiec-Lokacyjny)1 0004 300 000 zł5%2.01%2018-12-31
Skarbiec FIO Subfundusz Skarbiec-Konserwatywny Plus (d. Obligacji Globalnych)5002 150 000 zł2.5%0.55%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Stabilnego Wzrostu2781 195 400 zł1.39%0.37%2018-12-31
Pekao FIO Subfundusz Oszczędny (d. Pieniężny)2 0008 600 000 zł10%0.17%2018-12-31
SUMA:13 07856 235 400 zł65,39%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2017-05-10
 • 2018-05-10
 • 2019-05-10
 • 2020-05-10
 • 2021-05-10

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2018-04-30
 • 2019-04-30
 • 2020-04-30
 • 2021-04-30
 • 2022-04-30

Dni wypłaty odsetek

 • 2018-05-10
 • 2019-05-10
 • 2020-05-10
 • 2021-05-10
 • 2022-05-10

Dzień wykupu

 • 2022-05-10

Emisje