czwartek, 25 kwietnia 2019

Kruk S.A.

Seria: AB3
ISIN: PLKRK0000424
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KR10621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 65 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.15%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 4.87%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

FunduszLiczba obligacji w portfeluŁączna wartość obligacji wg nominałuProcent emisjiProcent aktywów funduszuData sprawozdania
NN Parasol FIO Subfundusz Lokacyjny Plus10 0001 000 000 zł1.54%0.06%2018-06-29
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Konserwatywnego Oszczędzania8 300830 000 zł1.28%0.11%2018-06-29
Quercus Parasolowy SFIO Subfundusz Ochrony Kapitału76 3227 632 200 zł11.74%0.59%2018-12-31
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Obligacji2 475247 500 zł0.38%0.09%2018-06-29
BGŻ BNP Paribas FIO Subfundusz Stabilnego Inwestowania1 150115 000 zł0.18%0.94%2018-06-29
mFundusz Konserwatywny SFIO7 648764 800 zł1.18%0.13%2018-12-31
BGŻ SFIO Subfundusz Lokata Kapitału2 500250 000 zł0.38%0.39%2018-06-29
Superfund SFIO Portfelowy Subfundusz Pieniężny1 352135 200 zł0.21%0.16%2018-06-29
SUMA:109 74710 974 700 zł16,88%--

Dla OFE dane mają charakter szacunkowy i mogą nieznacznie odbiegać od stanu faktycznego. Wynika to z tego, że w swoich sprawozdaniach OFE nie podają dokładnej liczby posiadnych papierów określonej serii danego emitenta, a jedynie wartość rynkową danej pozycji, do której doliczane są też np. narosłe odsetki.

W przypadku obligacji nominowanych w walucie obcej przy przeliczaniu na PLN uwzględniamy kurs średni NBP z dnia, na który sprawozdanie finansowe zostało przygotowane.

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-29
 • 2016-09-29
 • 2016-12-29
 • 2017-03-29
 • 2017-06-29
 • 2017-09-29
 • 2017-12-29
 • 2018-03-29
 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29
 • 2021-03-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-21
 • 2016-12-20
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-19
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-18
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-17
 • 2020-03-20
 • 2020-06-19
 • 2020-09-21
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19
 • 2021-06-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-29
 • 2016-12-29
 • 2017-03-29
 • 2017-06-29
 • 2017-09-29
 • 2017-12-29
 • 2018-03-29
 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29
 • 2021-03-29
 • 2021-06-29

Dzień wykupu

 • 2021-06-29

Emisje