niedziela, 27 września 2020

Kruk S.A.

Seria: AB3
ISIN: PLKRK0000424
Rynek: GPW RR


Emitent ma prawo wcześniejszego wykupu obligacji za dodatkowym wynagrodzeniem w wysokości 0,05 pkt proc. wartości nominalnej obligacji za każde 30 dni pozostające do daty wykupu, jednak premia nie będzie wyższa niż 0,5 pkt proc. nominalnej wartości obligacji.


Emitent: Kruk S.A.
Catalyst: TAK
Kod obligacji: KR10621
Podporządkowane: NIE
Wartość emisji w obrocie: 65 000 000 PLN
Wartość nominalna: 100 PLN
Oprocentowanie: zmienne WIBOR 3M + 3.15%
Oprocentowanie w bieżącym okresie: 3.41%
Aktualna rentowność brutto: SPRAWDŹ

Kto ma te obligacje w portfelu:

Oferta dla firm i instytucji finansowych.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na adres:
sekretariat@obligacje.pl

Ważne daty:

Pierwsze dni okresów odsetkowych

 • 2016-06-29
 • 2016-09-29
 • 2016-12-29
 • 2017-03-29
 • 2017-06-29
 • 2017-09-29
 • 2017-12-29
 • 2018-03-29
 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29
 • 2021-03-29

Dni ustalenia prawa do odsetek

 • 2016-09-21
 • 2016-12-20
 • 2017-03-21
 • 2017-06-21
 • 2017-09-21
 • 2017-12-19
 • 2018-03-21
 • 2018-06-21
 • 2018-09-21
 • 2018-12-18
 • 2019-03-21
 • 2019-06-21
 • 2019-09-20
 • 2019-12-17
 • 2020-03-20
 • 2020-06-19
 • 2020-09-21
 • 2020-12-17
 • 2021-03-19
 • 2021-06-21

Dni wypłaty odsetek

 • 2016-09-29
 • 2016-12-29
 • 2017-03-29
 • 2017-06-29
 • 2017-09-29
 • 2017-12-29
 • 2018-03-29
 • 2018-06-29
 • 2018-09-29
 • 2018-12-29
 • 2019-03-29
 • 2019-06-29
 • 2019-09-29
 • 2019-12-29
 • 2020-03-29
 • 2020-06-29
 • 2020-09-29
 • 2020-12-29
 • 2021-03-29
 • 2021-06-29

Dzień wykupu

 • 2021-06-29

Emisje